Tankesmedjan
Movium

STAD 42

Publicerad: fredag 8 september 2023

Omslag STAD 41. Olika sorters människor i olika positioner och ställningar. Illustration.

Smygläs ur STAD 42

Temat för Tidskriften STAD nr 42 är Alla ska med – Vem står modell i den inkluderande staden?

Titti Olsson. Illustration.
Illustration: Hanna Eliasson

Staden som har plats för alla

Tidskriften STAD:s chefredaktör Titti Olsson reflekterar över inkluderande städer och begreppet likvärdighet.
Läs ledaren här

Karta över Paris med stora träd som växer upp ur kartan. Illustration.
Illustration: Hanna Eliasson

Paris skolgårdar blir grönare

I Paris förvandlas sedan 2018 runt 30 skolgårdar varje år som ett led i att göra staden mer bärkraftig och motverka de negativa effekterna av ett förändrat klimat.
Läs artikeln här

En rad med barn under en stor tom pratbubbla. Illustration.
Illustration: Hanna Eliasson

Upp till bevis

Jag vill slippa skämmas, skriver Lena Jungmark, som vill leva upp till det som förespeglats i det Formasfinansierade projektet Lek för demokrati som nu går in i ett nytt skede.
Läs reflexionen här

Schematisk bild av stad, ena halvan grön, andra inte. Illustration.
Illustration: Hanna Eliasson

Rätt till urban grönska nu!

Alla har samma rätt till grönska i sin urbana livsmiljö för att gynna hälsa och välbefinnande. Det är hög tid för alla politiker och planerare att agera, skriver Cecil Konijnendijk.
Läs artikeln här

Olika människor sitter runt ett bord med en modell av en stad på. Illustration.
Illustration: Hanna Eliasson

En fråga om likvärdighet

Betydelsen av gröna miljöer för välbefinnande och hälsa är väl belagd i vetenskapen. Hur kommer det sig att skolan trots det sällan erbjuder undervisning i ett verkligt sammanhang? frågar sig Anders Wånge Kjellsson, tidigare chef för Naturskolan i Lund, i sin debatterande artikel.
Läs artikeln här

Susan Humphries står och håller i en stam i en parkmiljö. Foto.
Foto: Titti Olsson

Gräv där du står

Susan Humphries har aldrig gett upp sitt engagemang för att barn ska få växa upp och lära om livet i en grön miljö skapad utifrån deras nyfikenhet och lust.
Läs artikeln här

Kvartersrutor med olika symboler och pratbubblor. Illustration.
Illustration: Hanna Eliasson

Den raka linjens dominans

Bort med det gamla och in med det nya, var Le Corbusiers vision. Karin Andersson skriver om hur modernismens stadsideal skapade kapital.
Läs reflexionen här

>> Börja prenumerera nu! Kampanj – helår fyra nummer 396 kr. Studentpris 300 kr << 

Vill du komma i kontakt med redaktionen? Mejla chefredaktör Titti Olsson.