Tankesmedjan
Movium

Movium Partnerskap syftar till att stärka samverkan och kunskapsutveckling inom området hållbar stadsutveckling. Med över 70 Partners från offentlig, privat och idéburen sektor, erbjuder Movium en plattform för samverkan, dialog och kunskapsbaserad stadsutveckling med fokus på de gröna frågorna. Som Movium Partner får du tillgång till SLU Tankesmedjan Moviums tjänster och publikationer, möjlighet att delta i samverkansprojekt med SLU-medarbetare, ansöka om aktivitetsmedel samt ta del av och utveckla kunskap på många olika sätt.

Viktiga datum:

15 februari 
Ansökan forskningsprojekt, pilotprojekt och förstudie
Ansökan kapacitetshöjande insatser
15 maj
Ansökan kapacitetshöjande insatser
15 oktober
Ansökan forskningsprojekt, pilotprojekt och förstudie
Ansökan kapacitetshöjande insatser
1 december
Ansökan kapacitetshöjande insatser

Om den 15:e infaller på en helgdag så gäller första arbetsdagen efter.

Movium Partnerskapsprojekt

Anställda på LTV-fakulteten kan i samverkan med Moviums Partners söka medel för forskning, piloter och förstudier, eller medel för kapacitetshöjande insatser. Läs mer under rubriken Movium Partnerskapsprojekt.

Movium prenumerationstjänster

Personer vars organisationer är anslutna till Movium Partnerskap har tillgång till alla Moviums prenumerationstjänster såsom Tidskriften STAD, Movium Fakta, Movium Rådgivning och Movium Plantarum.

Movium Forum

Movium Partners kan i samverkan med studenter eller anställda på SLU söka medel upp till 15 000 kr för att genomföra en utåtriktad aktivitet som syftar till att stärka hållbar stadsutveckling, alternativt synliggöra och sprida SLU:s forskning inom detta område. Det kan exempelvis handla om att organisera workshop, dialoger, föreläsningar eller konferenser. Utlysningen öppnar januari 2025. Läs mer under rubriken Movium Forum.

Kontakt

Koordinator för Movium Partnerskap är Harald Klein.

Partnerskapnyheter

Tät och grön futuristisk stadsbild. Illustration.

onsdag 26 juni 2024

Nu är det enklare att samverka i forskningen!
För att stärka forskningsmiljöer, öka transparensen och göra det lättare att bedriva samverkansbaserad forskning har Movium gjort översyn över LTV-fakul...
Fredrik Karlsson i tågkupé. foto.

onsdag 19 juni 2024

Fokus på integrering av grön infrastruktur
SLU Tankesmedjan Movium tittar in hos Movium Partners för att ta reda på vad som är viktiga frågor just nu! Denna gång till Fredrik Karlsson som är grup...
"Faktabladets omslag, en tjej som går på stora stenblock. Foto: Urbio”

tisdag 18 juni 2024

Faktablad: Fördel lekotoper – En jämförelsestudie av tre lekplatsalternativ
I detta nummer av faktabladet kommer vi att ta upp en jämförande studie av kostnader, lekvärden, ekosystemtjänster och klimatavtryck mellan tre fiktiva...