Tankesmedjan
Movium

Grunden i SLU Tankesmedjan Moviums partnerskap (kallat Movium Partnerskap) är samverkan mellan Movium partners och SLU. Movium partners får ta del av alla SLU Tankesmedjan Moviums tjänster och publikationer, ingå i samverkansprojekt, söka aktivitetsmedel samt få hjälp och ta del av kunskap på en mängd sätt.

Sök projektmedel

SLU:s anställda kan tillsammans med Moviums partners söka projektmedel från Movium Partnerskap. Nästa ansökningstillfälle är 15 oktober. Aktivitetsmedel, upp till 50 tkr, kan sökas kontinuerligt av Moviums partners och av SLU:s anställda under året. Läs mer under rubriken Projekt och aktiviteter.

Movium prenumerationstjänster

Personer som är anslutna till Movium Partnerskap har tillgång till alla Moviums prenumerationstjänster (Tidskriften STAD, Movium Fakta, Movium Rådgivning, Movium Plantarum).

Movium Forum

Partners har exklusiv tillgång till Movium Forum där anställda inom SLU-landskap kan ge inspel till allmänna frågor kring planering, gestaltning och förvaltning av urbana landskap, genomföra föreläsningar, workshoppar, tankesmedjor, kreativa samtal och rundabordssamtal samt hjälpa till med översyn av enklare dokument.

Webbinarium

Movium kan bekosta föreläsare som kan vara av allmänt intresse i branschen åt Moviums partners, om detta genomförs som öppna webbinarium.

Kontakt

Koordinator för Movium Partnerskap är Harald Klein.

Partnerskapnyheter

Faktabladets omslag, humla på åkervädd, Fredriksdal. Foto: Anna Persson.

fredag 23 februari 2024

Faktablad: Främja biologisk mångfald i städer och tätorter
I detta nummer av faktabladet kommer vi att utforska hur urbana miljöer kan gynna biologisk mångfald och skapa goda livsmiljöer för vissa arter och männ...
Porträtt av Katarina Evenseth. Foto.

torsdag 22 februari 2024

Göteborg saknar begravningsmark
Göteborg växer så det knakar och nu fattas det begravningsmark. Hur ska man lösa det i en redan förtätad stad? Vi frågar Katarina Evenseth, enhetschef f...
Elisabetta Troglio och Hélène Littke. Foto

tisdag 20 februari 2024

Stort engagemang för ekosystemtjänster
Det finns ett stort engagemang hos svenska kommuner för att arbeta med ekosystemtjänster, visar en ny studie från Ekologigruppen som fått aktivitetsstöd...