Tankesmedjan
Movium
Bakgrundsbild 0 Bakgrundsbild 1 Bakgrundsbild 2 Bakgrundsbild 3 Bakgrundsbild 4

Om Movium

Utemiljön är en oumbärlig resurs i skapandet av attraktiva hållbara städer

I utvecklingen av våra städer måste vi utgå från livet i staden. Stad och land samverkar, påverkar och påverkas av varandra. Planeringen måste se till helheten och utgå från en miljö där allt levande kan leva i samklang. På så vis skapas goda livsmiljöer som får såväl människor som djur och växter att frodas.

Moviums M-symbol. Illustration.


Gestaltad livsmiljö med Movium

SLU Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor. Vi anser att utemiljön är en oumbärlig resurs i skapandet av attraktiva och hållbara livsmiljöer.

Movium utvecklar idéer samt tar fram, sammanställer och sprider information, kunskap och åsikter. Vi vill vara med och påverka samhällsutvecklingen genom att driva forskningsprojekt, arrangera konferenser och studiebesök, ge ut publikationer och delta i den offentliga debatten.

Movium som mötesplats

Movium är mötesplatsen för alla som arbetar med och ser stadens utemiljö som en viktig resurs i skapandet av attraktiva och hållbara städer. I Movium Partnerskaps nätverk träffas de som planerar, projekterar, anlägger, förvaltar och forskar om stadens utemiljö för att diskutera erfarenheter, omvärldsanalys och behov av att utveckla eller sammanställa kunskap.

Movium som kunskapsutvecklare

De behov som Movium Partnerskaps nätverk identifierar genererar samfinansierade forskningsprojekt. Genom att många bidrar har vi möjlighet att tillsammans driva projekt som parterna var för sig inte har möjlighet till.

Movium som kommunikatör

Movium kommunicerar kunskapen om stadens utemiljö på följande sätt:
– Movium Utbildning arrangerar seminarier, konferenser och studiebesök.
– Movium Rådgivning erbjuder expertråd från forskare och konsulter med specialistkompetens inom sitt område.
– Movium Fakta är faktabladserien som går på djupet i den senaste forskningen och praktiska erfarenheterna.
– Movium Plantarum är växtdatabasen som hjälper dig att hitta rätt växt efter rådande förutsättningar.
– Tidskriften STAD skriver journalistiskt, debatterande och reflekterande om urbana landskap.

Movium som opinionsbildare

Vi använder våra kontakter med media, riksdag, departement, statliga verk och olika intresseorganisationer för att lyfta frågorna om stadens utemiljös relevans för en hållbar framtid.

Vi skriver regelbundet krönikor och ledare där våra frågor lyfts fram, både på vår hemsida och i Tidskriften STAD.

Movium utvecklar och kommunicerar kunskap om stadens utemiljö för att på så vis bidra till en bättre samhällsutveckling där hållbarhet och människans livsmiljö sätts i fokus.


Moviums ledningsråd

Tankesmedjan Moviums ledningsråd består av ledamöter som på olika sätt arbetar med frågor om hållbar stadsutveckling. Ledningsrådets främsta uppgift är att vägleda inriktningen på Moviums verksamhet på ett långsiktigt och strategiskt sätt.

Moa Björnson (ordf)
VD Træna 365 samt Stadsutvecklare Molobyen, Bodø 
 
Åsa Dahlin
Strategichef vid samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun
 
Mattias Gustafsson
Landskapsarkitekt Urbio

Lars Johansson
Biträdande prefekt, Institutionen för stad och land, SLU och strategisk verksamhetsledare på Movium
 
Karl Lövrie
Prodekan, LTV–fakulteten, SLU

Jessica Segerlund
Chef, ArkDes Think Tank

Anton Spets
Stadsträdgårdsmästare, Borås stad

SLU Tankesmedjan Moviums Caroline Dahl och Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares Lars Johansson diskuterar de offentliga rummens framtid i den sjätte filmen i samarbetet i samband med Moviums 40-årsjubileum och FSS:s 100-årsjubileum. Se resten av filmerna på Moviums YouTube-kanal.

I samband med Moviums 40-årsjubileum 2020 gjorde vi en spaning 40 år framåt i tiden.

Nyheter om Movium

Paket staplade mot mörk stadssiluett. Illustration.

onsdag 20 december 2023

Julhälsning 2023
Jag har bara varit på jobbet en dryg månad som verksamhetsledare, men jag är verkligen glad över att ha fått förtroendet att ta över stafettpinnen en ti...
Lena Jungmark. Foto.

tisdag 12 december 2023

Sök jobbet på Movium!
Sök Lena Jungmarks tjänst som koordinator för barns och ungas utemiljö.
Lena Jungmark. Foto.

onsdag 18 oktober 2023

Hej då, Lena Jungmark!
Våren 2024 slutar Lena Jungmark som nationell koordinator för barns och ungas utemiljö på SLU Tankesmedjan Movium – den 30 april nästa år blir hennes si...