Tankesmedjan
Movium

Movium Partnerskap

För alla som arbetar med och ser stadens utemiljö som en viktig resurs i skapandet av attraktiva och hållbara städer! Här ges bransch och universitet möjligheter för samarbete, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte genom träffar, aktiviteter och samfinansierade forskningsprojekt. På så sätt bidrar vi tillsammans till en bättre samhällsutveckling där hållbarhet och människans livsmiljö sätts i fokus.

Pris: 17000 kr/organisation + 2200 kr/användare. I priset för en organisation ingår en kontaktperson. Kontaktpersonen tar del av samma erbjudande som användarna. För större organisationer finns möjlighet att bli PremiumPartner. För 50 000 kr/år ansluter ni upp till 30 användare.

Bli partner

Movium Rådgivning

En rådgivningstjänst för professionella. Våra rådgivare är forskare vid SLU eller experter med mångårig erfarenhet från branschen med fokus på växter, växtbäddar och andra ämnesområden relevanta för arbetet med våra gestaltade livsmiljöer.

Ta del av databasen med frågor och svar från de senaste decennierna, nyhetsbrevet Movium Direkt med de senaste aktuella frågeställningarna och ställ dina frågor till våra experter.

Proffs hjälper proffs helt enkelt.

Pris: 4000 kr

Prenumerera

Movium Plantarum

En växtdatabas för studenter och professionella. Movium Plantarum innehåller över 1 200 lignoser och närmare 2 000 perenner och andra örtartade växter. Växterna presenteras med texter, bilder, filmer och ljudfiler samt unika sökmöjligheter på växternas egenskaper och möjligheter till självstudier.

Innehållet utvecklas med fler växtslag och kompletteras löpande med fler bilder och mer växtfakta. Movium Plantarum fortsätter att utvecklas och blir aldrig färdig!

Pris: 600 kr (för särskild skollicens, kontakta Fredrik Jergmo för mer information)

Prenumerera

Tidskriften STAD

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap är en visionär kulturtidskrift om stadsutveckling. STAD fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen i fyra fullmatade temanummer varje år. För dig som arbetar med den gestaltade livsmiljön är detta den oumbärliga tidningen.

En helårsprenumeration på 4 nummer av Tidskriften STAD kostar 374 kronor (396 kr inkl. moms). Utlandsprenumeration i Europa kostar 596 kronor.
Studenter 300 kronor. Studentpriset är inkl. moms.

Som student inom programmen för landskapsarkitekt, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör-design, i Alnarp och Ultuna, har du under din studietid tillgång till Tidskriften STAD kostnadsfritt. Tidskriften distribueras via studentkåren.

Prenumerera

Movium Fakta

I faktabladserien Movium Fakta hittar du de senaste forskningsrönen och fördjupningarna i relevanta ämnen kring stadens ekologi och utemiljö. Movium Fakta utkommer med sex nummer per år.

Ta del av faktabladen genom att prenumerera eller köp lösnummer i nätbokhandeln. Som prenumerant får du nya faktablad i brevlådan och har tillgång till tidigare årgångar som pdf:er via hemsidan. 35 år av forskning och fakta samlade i ett pdf-arkiv!

Pris: 700 kr (utanför Sverige 800 kr)

Prenumerera

Movium Bokhandel

Bokhandeln för alla som arbetar med stadens utemiljö och stadsutveckling. I vår nätbokhandel kan du köpa Moviums böcker och rapporter utgivna i Stad & Land-serien samt tidskrifter och faktablad. En del av våra publikationer går också att ladda ner kostnadsfritt som pdf:er.

Välkommen att söka efter publikationer inom det område som intresserar dig mest!

Nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev kommer ungefär en gång i månaden med det senaste om vad som händer på Movium och SLU.

Prenumerera

Samtliga priser är exklusive moms och gäller för ett kalenderår.