Tankesmedjan
Movium
Bakgrundsbild 0 Bakgrundsbild 1 Bakgrundsbild 2 Bakgrundsbild 3 Bakgrundsbild 4 Bakgrundsbild 5

Movium Fakta

De senaste forskningsrönen och fördjupningarna kring urbana utemiljöer

Senaste faktabladet:
BESKÄRNINGSÅRSTIDER – OMDISKUTERAT ÄMNE MED SKRAL FORSKNINGSBAKGRUND

Faktabladets omslag, beskärning av trädkrona. Foto.

Beskärning är en nödvändighet i många urbana miljöer, men vad vet vi egentligen om vilken tidpunkt som är bäst för att beskära olika arter? I det här faktabladet sammanfattar vi forskningsläget, presenterar en ny studie och diskuterar vad resultaten av den innebär i praktiken. Författare: Anna Lund, Anna Levinsson, Johan Östberg och Björn Wiström.

Movium Fakta

I faktabladserien Movium Fakta hittar du de senaste forskningsrönen och fördjupningarna i relevanta ämnen kring stadens ekologi och utemiljö. Ta del av faktabladen genom att prenumerera eller köp lösnummer i nätbokhandeln. Som prenumerant får du nya faktablad i brevlådan och har tillgång till tidigare årgångar som pdf:er via hemsidan. 35 år av forskning och fakta samlade i ett pdf-arkiv!

Nästa nummer av Movium Fakta

....handlar om stödjande och hälsofrämjande rehabmiljöer och författarna är Anna María Pálsdóttir och Patrik Grahn, SLU.

Sex nummer per år

Movium Fakta utkommer med sex nummer per år. Prenumeranter och Moviums partners kan, liksom studenter och anställda vid SLU, läsa och ladda ner faktabladen från Moviums hemsida. Övriga kan köpa detta och andra nummer av Movium Fakta i Moviums nätbokhandel.

Movium Fakta

Faktabladets omslag, beskärning av trädkrona. Foto.

fredag 29 september 2023

Faktablad: Beskärningsårstider – Omdiskuterat ämne med skral forskningsbakgrund
I Movium Fakta nr 4, 2023 sammanfattar vi kunskapsläget om beskärningstidpunkter.
Faktabladets omslag. Allé. Foto.

fredag 18 augusti 2023

Faktablad: Den urbana vegetationens betydelse för luftkvaliteten
I Movium Fakta nr 3, 2023, vill vi reda ut växtlighetens påverkan på stadens luftkvalitet.
Faktabladets omslag. Barn på lekredskap. Foto.

torsdag 4 maj 2023

Faktablad: Hur står det till med Sveriges lekplatser?
I Movium Fakta nr 2, 2023, redovisas resultat av ett nyligen avslutat miljöanalysprojekt om lekplatser.