Tankesmedjan
Movium
Bakgrundsbild 0 Bakgrundsbild 1 Bakgrundsbild 2 Bakgrundsbild 3 Bakgrundsbild 4 Bakgrundsbild 5

Movium Fakta

De senaste forskningsrönen och fördjupningarna kring urbana utemiljöer

Senaste faktabladet:
Fördel lekotoper – En jämförelsestudie av tre lekplatsalternativ
"Faktabladets omslag, en tjej som går på stora stenblock. Foto: Urbio”

I en jämförelsestudie mellan tre fiktiva lekplatsförslag beräknades kostnaderna för anläggning och skötsel, lekvärden, ekosystemtjänster och klimatavtryck. Det resulterade i resonemang kring hur vi borde bygga våra gemensamma utomhusmiljöer för att möta stadslandskapets utmaningar framöver. 
Författare: Mattias Gustafsson och Lina Lo Gillefalk.

Movium Fakta

I faktabladserien Movium Fakta hittar du de senaste forskningsrönen och fördjupningarna i relevanta ämnen kring stadens ekologi och utemiljö. Ta del av faktabladen genom att prenumerera eller köp lösnummer i nätbokhandeln. Som prenumerant får du nya faktablad i brevlådan och har tillgång till tidigare årgångar som pdf:er via hemsidan. 35 år av forskning och fakta samlade i ett pdf-arkiv!

Nästa nummer av Movium Fakta

… publicerar vi i månadsskiftet september/oktober. Som vanligt ger vi ut tre faktaspäckade nummer under våren och tre under hösten.

Sex nummer per år

Movium Fakta utkommer med sex nummer per år. Prenumeranter och Moviums partners kan, liksom studenter och anställda vid SLU, läsa och ladda ner faktabladen från Moviums hemsida. Övriga kan köpa detta och andra nummer av Movium Fakta i Moviums nätbokhandel.

Movium Fakta

"Faktabladets omslag, en tjej som går på stora stenblock. Foto: Urbio”

tisdag 18 juni 2024

Faktablad: Fördel lekotoper – En jämförelsestudie av tre lekplatsalternativ
I detta nummer av faktabladet kommer vi att ta upp en jämförande studie av kostnader, lekvärden, ekosystemtjänster och klimatavtryck mellan tre fiktiva...
Omslag: Tranebergsängen, Traneberg, Stockholm. Foto: Petersens/Stockholmskällan.

torsdag 25 april 2024

Läs Movium Fakta nr 2, 2024: Urban lek under 150 år
I Movium Fakta nr 2, 2024 ser vi på hur platser för barns lek, under de senaste 100 åren, har förändrats.
Faktabladets omslag, humla på åkervädd, Fredriksdal. Foto: Anna Persson.

fredag 23 februari 2024

Faktablad: Främja biologisk mångfald i städer och tätorter
I detta nummer av faktabladet kommer vi att utforska hur urbana miljöer kan gynna biologisk mångfald och skapa goda livsmiljöer för vissa arter och männ...