Tankesmedjan
Movium
Bakgrundsbild 0 Bakgrundsbild 1 Bakgrundsbild 2 Bakgrundsbild 3 Bakgrundsbild 4 Bakgrundsbild 5

Movium Fakta

De senaste forskningsrönen och fördjupningarna kring urbana utemiljöer

Senaste faktabladet:
UTVÄRDERING AV TORKTOLERANTA BUSKAR

I detta faktablad presenteras resultatet av en ny studie av buskars torktålighet. Författare: Henrik Sjöman, Andrew Hirons, Sanna Ignell, Johan Slagstedt.

Movium Fakta

I faktabladserien Movium Fakta hittar du de senaste forskningsrönen och fördjupningarna i relevanta ämnen kring stadens ekologi och utemiljö. Ta del av faktabladen genom att prenumerera eller köp lösnummer i nätbokhandeln. Som prenumerant får du nya faktablad i brevlådan och har tillgång till tidigare årgångar som pdf:er via hemsidan. 35 år av forskning och fakta samlade i ett pdf-arkiv!

Nästa nummer av Movium Fakta

… publicerar vi i månadsskiftet februari/mars. Som vanligt ger vi ut tre faktaspäckade nummer under våren och tre under hösten.

Sex nummer per år

Movium Fakta utkommer med sex nummer per år. Prenumeranter och Moviums partners kan, liksom studenter och anställda vid SLU, läsa och ladda ner faktabladen från Moviums hemsida. Övriga kan köpa detta och andra nummer av Movium Fakta i Moviums nätbokhandel.

Movium Fakta

Faktabladets omslag, humla på åkervädd, Fredriksdal. Foto: Anna Persson.

fredag 23 februari 2024

Faktablad: Främja biologisk mångfald i städer och tätorter
I detta nummer av faktabladet kommer vi att utforska hur urbana miljöer kan gynna biologisk mångfald och skapa goda livsmiljöer för vissa arter och männ...
Faktabladets omslag, rabatt med buskar. Foto.

tisdag 19 december 2023

Faktablad: Utvärdering av torktoleranta buskar
I detta faktablad presenteras resultatet av en ny studie av buskars torktålighet.
Faktabladet omslag, kvinna på äng. Fotomontage.

torsdag 16 november 2023

Faktablad om urban miljö med naturliga växtsamhällen!
I detta faktablad redovisas teorier om hur man som gestaltare kan gå tillväga för att skapa stabila ekosystem i urban miljö med naturliga växtsamhällen...