Tankesmedjan
Movium

Nyheter

Träd, å fisk, slända. Illustration.

tisdag 27 februari 2024

Släppmingel för Tidskriften STAD på Larkdagen
Välkommen till Larkdagen och ett lunchsamtal med Borås stadsträdgårdsmästare Anton Spets under rubriken "En vision som heter duga" när SLU Tankesmedjan...
Faktabladets omslag, humla på åkervädd, Fredriksdal. Foto: Anna Persson.

fredag 23 februari 2024

Faktablad: Främja biologisk mångfald i städer och tätorter
I detta nummer av faktabladet kommer vi att utforska hur urbana miljöer kan gynna biologisk mångfald och skapa goda livsmiljöer för vissa arter och männ...
Porträtt av Katarina Evenseth. Foto.

torsdag 22 februari 2024

Göteborg saknar begravningsmark
Göteborg växer så det knakar och nu fattas det begravningsmark. Hur ska man lösa det i en redan förtätad stad? Vi frågar Katarina Evenseth, enhetschef f...
Elisabetta Troglio och Hélène Littke. Foto

tisdag 20 februari 2024

Stort engagemang för ekosystemtjänster
Det finns ett stort engagemang hos svenska kommuner för att arbeta med ekosystemtjänster, visar en ny studie från Ekologigruppen som fått aktivitetsstöd...