Tankesmedjan
Movium

Nyheter

Fredrik Karlsson i tågkupé. foto.

onsdag 19 juni 2024

Fokus på integrering av grön infrastruktur
SLU Tankesmedjan Movium tittar in hos Movium Partners för att ta reda på vad som är viktiga frågor just nu! Denna gång till Fredrik Karlsson som är grup...
"Faktabladets omslag, en tjej som går på stora stenblock. Foto: Urbio”

tisdag 18 juni 2024

Faktablad: Fördel lekotoper – En jämförelsestudie av tre lekplatsalternativ
I detta nummer av faktabladet kommer vi att ta upp en jämförande studie av kostnader, lekvärden, ekosystemtjänster och klimatavtryck mellan tre fiktiva...
Emily Wade. Porträttfoto.

tisdag 18 juni 2024

Gränszoner har oanad potential
När tillgången på mark krymper får gränszoner en allt större betydelse som buffertzon mellan väg och bebyggelse. Gränszoner kan rymma naturbaserade lösn...
Hildegun Nilsson Varhelyi, porträttfoto.

torsdag 13 juni 2024

Vad händer på Sergels torg?
Ett nyligen avslutat Movium Partnerskapsprojekt handlar om att göra en offentlig plats – Sergels torg i Stockholm – attraktiv för unga, framför allt tje...