Tankesmedjan
Movium
Bakgrundsbild 0 Bakgrundsbild 1 Bakgrundsbild 2 Bakgrundsbild 3 Bakgrundsbild 4

Ladda ner

Moviums publikationer som pdf

Här har vi samlat våra publikationer som nedladdningsbara pdf:er.

Du som är partner, och du som är prenumerant på Movium Fakta, kan med din inloggning ladda ner våra faktablad härifrån – både Movium Fakta och de äldre faktabladen Gröna Fakta.  

Här finns även rapporter, till exempel de som är utgivna i våra serier Stad & Land och Movium Rapport samt Movium Bulletinen för fri nedladdning. Till detta behövs ingen inloggning.

Nedladdningsbara publikationer

Faktabladets omslag, humla på åkervädd, Fredriksdal. Foto: Anna Persson.

fredag 23 februari 2024

Faktablad: Främja biologisk mångfald i städer och tätorter
I detta nummer av faktabladet kommer vi att utforska hur urbana miljöer kan gynna biologisk mångfald och skapa goda livsmiljöer för vissa arter och männ...
Faktabladets omslag, rabatt med buskar. Foto.

tisdag 19 december 2023

Faktablad: Utvärdering av torktoleranta buskar
I detta faktablad presenteras resultatet av en ny studie av buskars torktålighet.
Faktabladet omslag, kvinna på äng. Fotomontage.

torsdag 16 november 2023

Faktablad om urban miljö med naturliga växtsamhällen!
I detta faktablad redovisas teorier om hur man som gestaltare kan gå tillväga för att skapa stabila ekosystem i urban miljö med naturliga växtsamhällen...