Tankesmedjan
Movium
Bakgrundsbild 0 Bakgrundsbild 1 Bakgrundsbild 2 Bakgrundsbild 3 Bakgrundsbild 4 Bakgrundsbild 5

Movium Bokhandel

Böcker, faktablad och tidskrifter om urbana utemiljöer

Bokhandeln för alla som arbetar med stadsutveckling och urbana utemiljöer. I Movium Bokhandel kan du köpa Moviums böcker och rapporter utgivna i Stad & Land-serien samt tidskrifter och faktablad. Välkommen att söka efter publikationer inom det område som intresserar dig mest!


Våra senaste böcker

Omslag boken Svenska sortklassificering av odlade växter. Foto.

Svenska sortklassificering av odlade växter
–Prydnadsväxter och deras Grupper

Kärt barn har många namn och inom växtvärlden kan namnen bli förvirrande många. Den här boken presenterar en lättillgänglig översikt av samtliga Grupp-namn som använts i SKUD för prydnadsväxter.

Omslag till boken Jubileumsbok 40 år med SLU Tankesmedjan Movium, Urban natur – human stad. Foto.

Jubileumsbok 40 år med SLU Tankesmedjan Movium, Urban natur – human stad

SLU Tankesmedjan Movium har arbetat med gestaltad livsmiljö i över 40 år. Antologin Urban natur – human stad. 40 år med SLU Tankesmedjan Moviuminnehåller en rad personliga reflexioner från SLU:s forskare, tidigare verksamhetsledare och yrkesverksamma i branschen om vad som hänt i branschen under denna tid – och vad som är viktigt att ta med in i framtiden.

Omslag boken Barn Plats Lek Stad. Foto.

Barn Plats Lek Stad – Strategier för barnvänlig stadsplanering

Vad händer om man planerar staden ur barnets perspektiv? Hur kan politiker och beslutsfattare, med ansvar för barns vardagsliv, skapa förutsättningar för en barnvänlig stadsplanering? Kan konventionen om barnets rättigheter vara ett stöd i komplexa planeringsfrågor? Ger Agenda 2030, Strategi för levande städer och politiken för gestaltad livsmiljö stöd för en barnvänlig stadsplanering?

Omslag boken Urbana ekosystemtjänster. Foto.

Urbana Ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Naturvårdsverket bad Tankesmedjan Movium att ta fram denna exempelsamling. Vår förhoppning är att den ska hjälpa stadsbyggnadsprocessens olika aktörer i olika skeden att förstå nyttan med urban natur och att ta in ekosystemtjänsterna i befintliga arbetssätt och processer. Ekosystemtjänster är ett viktigt inslag för en hållbar utveckling av städer och samhällen. Det handlar inte bara om ett miljö- och biodiversitetsperspektiv, utan också om hur ekosystem bidrar till människans livsmiljö och stadens attraktivitet, samt de praktiska och rekreativa nyttor som befintlig och anlagd natur kan skapa i den byggda miljön.

Bokens omslag, kollage av stadsmiljöillustrationer från Göteborg.

fredag 27 oktober 2023

Ladda ner boken!
Nu finns boken ”Prototypa! Bygga platser tillsammans” som nedladdningsbar PDF.
Bokens omslag. Foto.

onsdag 31 maj 2023

Prototypa – rykande färsk bok!
Lagom till Göteborgs 400-årsjubileum, som pågår 2 juni–2 september, utkommer antologin "Prototypa! Bygga platser tillsammans" som SLU Tankesmedjan Moviu...
Bokens omslag, mörk stadsbild med bokens titel. Foto.

onsdag 3 maj 2023

Nu även på engelska!
Nu finns Lena Jungmarks bok Barn Plats Lek Stad – strategier för barnvänlig stadsplanering även på engelska.