Tankesmedjan
Movium

Prototypa – rykande färsk bok!

Publicerad: onsdag 31 maj 2023

Bokens omslag. Foto.

Lagom till Göteborgs 400-årsjubileum, som pågår 2 juni–2 september, utkommer antologin "Prototypa! Bygga platser tillsammans" som SLU Tankesmedjan Movium och Göteborgs Stad ger ut tillsammans.

Boken handlar om att prototypa, det vill säga om att arbeta på ett undersökande och utforskande sätt inom stadsbyggandet, ett intresse som växer både i Sverige och övriga världen.

Erfarenheterna visar hur viktigt det är att vara utrustad med en verktygslåda som gör det möjligt att hantera förändringar, där olika tidsdjup utforskas och utvärderas innan det är dags att fatta slutliga beslut och göra investeringar. Exemplen i boken visar också att prototypen, även i litet format, kan bidra till att lösa stora samhällsutmaningarna och att återställa påverkade ekosystem om vi bara ger processerna tid och visar tillit. 

Boken ges ut i SLU Tankesmedjan Moviums bokserie Stad & Land som nr 194.

TITTI OLSSON