Tankesmedjan
Movium

Glad sommar!

Publicerad: torsdag 22 juni 2023

Senast ändrad: torsdag 20 juli 2023

Häck med klippta fönster där landskapet bakom häcken anas. Foto.
Nu anar vi sommar och semester där framme... Sofiero, juni 2023. Foto: Fredrik Jergmo

SLU Tankesmedjan Movium önskar er alla en glad midsommar och en fin sommarsemester.

Det har varit en spännande vår där vi precis avslutade vårt samarbete med Regeringen och Boverket kring konferensen Creating Green Cities i Malmö med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU. Konferensen – med kontakter och möten, fakta och inspiration – var uppskattad och välbesökt, även digitalt med 800 deltagare. I samband med konferensen gav Movium ut Tidskriften STAD på engelska för första gången och kunde sprida den till konferensens internationella besökare tillsammans med den engelska versionen av Lena Jungmarks bok om strategier för barnvänlig stadsplanering, Child Place Play City.

Missa inte resten av Moviums spännande aktiviteter i början och slutet av sommaren. Tredje juli med rundabordssamtal kring forskning i praktiken med Harald Klein och Caroline Dahl som medverkande på Form/Design Center i Malmö i samband med Malmö in the making och att Köpenhamn är internationell arkitekturhuvudstad 2023.

Dessutom medverkar Lena Jungmark dagen efter, också det på Form/Design Center, med en guidad presentation av sommarens utställning LEK för demokrati , den 4 juli.

Under sommaren firar Göteborg sitt 400 års jubileum med en rad aktiviteter. Movium har nyligen tillsammans med Göteborgs Stad gett ut boken Prototypa – att bygga platser tillsammans, som handlar om att arbeta på ett undersökande och utforskande sätt inom stadsbyggandet.

Missa inte heller våra rådgivardagar i Stockholm och Malmö i slutet av augusti om biokol och urbana växtbäddar, anmälan är redan öppen, liksom till vår uppföljning av förra årets välbesökta studiebesök på cykel i Köpenhamn, Den lekfulla staden , i början av september.

Movium är mitt uppe i processen med att rekrytera en ny verksamhetsledare, och räknar med att bli klara under sommaren. Vi tror på start under hösten för vår nya verksamhetsledare och återkommer med mer information om detta.

Sommarhälsningar,
Lars Johansson, strategisk verksamhetsledare och Fredrik Jergmo, operativ verksamhetsledare, med kolleger på Movium