Tankesmedjan
Movium

Jordförbättring i befintlig parkmiljö

Publicerad: onsdag 29 mars 2023

Vi jobbar med ett parkprojekt i Skåne där vi ska tillföra en stor mängd woodlandplantering där det idag är mestadels gräsytor med befintliga träd. Vi vill använda den befintliga jorden och jordförbättra. Vi tänker oss att de översta 400mm bearbetas, det finns ingen analys genomförd på marken under projekteringen. Antar att det är bra jord idag. Hur mycket ska vi anta det behöver förbättras för att ge en boost till planteringarna? Vi har tänkt oss biokol och kompost.
 

SVAR:
Att skapa ett woodland på en större öppen gräsyta kräver en del insatser. Det första jag skulle göra är att djupbearbeta marken för att få bort en eventuell plogsula. Många har misslyckats med planteringar på åkermark på grund av en förtätad horisont i marken. Vad som fanns i det aktuella området innan gräsytan anlades är viktigt att ta reda på alternativt att direkt bearbeta jorden med en styvpinnkultivator. Den kan bearbeta ner till 0,6 m.

 Jag rekommenderar också tillförsel av mycket mullbildande material. Efter markberedning starta med en sådd av oljerättika, en kraftigväxande gröngödslingsgröda som bland annat används av plantskolor innan en ny trädomgång planteras. Grödan blandas in i profilen innan plantering.
 
Det handlar även om att skapa ett bättre mikroklimat för planteringen. Därför föreslår jag att ni anlägger ett rejält bryn runt om eller i varje fall i de riktningar där vinden påverkar som mest. Med lä minskar omsättningen av organiskt material, skapas mindre kontraster mellan varmt och kallt samt ger ett jämnare mikroklimat med mindre extremer. Dessutom reduceras vattenförbrukningen.
 
Avslutningsvis, skapa en bra mix av pionjärträd och träd för det framtida beståndet. Men det har ni säkert koll på. Om inte titta på några av Roland Gustavssons många genomarbetade projekt om beståndsanläggning av rekreationsskogar av olika sammansättning och karaktär.
Lycka till!
 
Tomas Lagerström