Tankesmedjan
Movium

Utställning Lek för demokrati – i Malmö

Publicerad: tisdag 23 maj 2023

Barn demonstrerar. Foto.
Foto: Linda Unnhem

Vad händer om barn och unga bjuds in till en konstnärlig och lekfull process om demokrati och arkitektur? Utställningen Play for democracy som öppnar den 8 juni på Form/Design Center presenterar forskningsprojektet Lek för demokrati där 120 elever i årskurs 5 gjort en förstudie till det nya stadshus som planeras i Ängelholm år 2027.

Det bakomliggande forskningsprojektet Lek för demokrati  är ett samarbete mellan SLU Tankesmedjan Movium, Form/Design Center, Konstfrämjandet Skåne, Lunds universitet LTH och Ängelholms kommun och genomförs med stöd av Formas.

"Barnkonventionens intentioner om barns delaktighet och rätt till lek måste omsättas i handling och bli en naturlig del av stadsutvecklingen. Barns språk är inte detsamma som vuxnas, och de har rätt att få möjlighet att uttrycka sig på sitt eget sätt – genom lek, rörelse och fantasi liksom genom sin kreativitet och sitt sätt att lösa problem. Vuxna har ansvar för att barnens engagemang och medverkan tas på allvar" säger Lena Jungmark, nationell koordinator för barn och unga, SLU Tankesmedjan Movium.

Läs pressmeddelandet här:

https://pressrum.formdesigncenter.com/posts/pressreleases/barns-demokratiska-rattigheter-inom-arkitektu

LENA JUNGMARK