Tankesmedjan
Movium

Slutspurt! Snart Publika parker och stadsrum i Lund

Publicerad: tisdag 2 april 2024

torg med texten publika parker och modiga stadsrum Lund 18 april 2024. fotografi.
Clemenstorget i Lund. Foto: Kristina Strand Larsson

Nu är det sista veckan för anmälan till konferensen Publika parker och stadsrum 2024 med temat Modiga stadsrum. Anmäl dig senast den 8 april.

Modiga stadsrum är temat för vår årliga konferens Publika parker och stadsrum. Vad är ett modigt stadsrum? Jo, ett offentligt rum vars gestaltning är resultatet av ett djärvt beslut, där man tänjt på gränserna och vågar experimentera.

Kom och bli inspirerad av internationella och svenska föreläsare, träffa bransch och arrangörer. Missa inte mingel, erfarenhetsutbyten och stor utställning. Konferensen är ett samarrangemang mellan SLU Tankesmedjan Movium, Lunds kommun, Helsingborgs stad och Malmö stad. Föreläsare i år från Danmark, Frankrike, Nederländerna, Sverige och Tyskland.

Välkommen till Stadshallen i Lund den 18 april. 
Läs mer och anmäl dig här >>

FREDRIK JERGMO
konferenskoordinator

Konferensen Publika parker och stadsrum arrangeras för sextonde gången och är ett samarbete mellan SLU Tankesmedjan Movium, Malmö stad, Helsingborgs stad och sedan 2019, Lunds kommun.