Tankesmedjan
Movium

Otillräcklig databas om rättsfall

Publicerad: onsdag 27 mars 2024

Svartvit bild, stängsel, gräsmatta, träd. Foto.
Foto: Lena Jungmark

Barnombudsmannens databas brister när det gäller rättsfall kopplade till barnkonventionen. Förklaringen är resursbrist.

I dagarna har politiskt oberoende riksrevisionen släppt en granskning av statens insatser för att stärka efterlevnaden av barnkonventionen med särskilt fokus på skolområdet. Kritik riktas bland annat mot Barnombudsmannens databas där rättsfall från högsta instans som nämner barnkonventionen samlas in. Databasen innehåller idag fyra rättsfall i kategorin stadsplanering. Rättsfall från förvaltningsdomstolar och från lägre instanser samlas inte in på grund av resursbrist. Det gör att kommuner och regioner inte får rättslig vägledning.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att följa upp om Barnombudsmannens arbete med att samla rättspraxis i en egen databas är ändamålsenligt i förhållande till syftet – att analysera och följa utvecklingen. Analys och spridning av kunskap på andra sätt kan vara mera ändamålsenligt. Detta efterfrågades av SLU Tankesmedjan Moviums barn- och ungaråd vid decembermötet 2023.

LENA JUNGMARK