Tankesmedjan
Movium

Nytt barn- och ungaråd

Publicerad: tisdag 12 september 2023

En rad med barn under en stor tom pratbubbla. Illustration.
Illustration: Hanna Eliasson

2023 blir startåret för SLU Tankesmedjan Moviums nya barn- och ungaråd. Fem representanter från stat, kommun, privat tjänstesektor, NGO och forskning sammanstrålar på Alnarp i november för att utbyta erfarenheter, identifiera viktiga frågeställningar och spana mot framtiden.

Moviums nationella koordinator för barn- och unga arbetar sedan 2006 på uppdrag av regeringen. Genom inrättandet av ett råd stärker Movium kunskapsutbytet mellan akademi och bransch. Olika perspektiv berikar som bekant mångfalden, och förhoppningen är att tillsammans peka ut riktningen för Moviums strävan att belysa och utveckla kunskap i relevanta och aktuella frågor kring barns och ungas utemiljö.

LENA JUNGMARK