Tankesmedjan
Movium

Ny bok skapar klarhet

Publicerad: tisdag 18 oktober 2022

Senast ändrad: måndag 15 maj 2023

Böckernas omslag, rosbuske respektive pumpor. Foto.

Kärt barn har många namn och inom växtvärlden kan namnen bli förvirrande många. Den här boken presenterar en lättillgänglig översikt av samtliga Grupp-namn som använts i SKUD för prydnadsväxter.

Kärt barn har många namn och inom växtvärlden kan namnen bli förvirrande många. För att underlätta kommunikationen och skapa en svensk namnstandard för kulturväxter publiceras hösten 2022 en ny bok i SLU Tankesmedjan Moviums bokserie Stad & Land: Svensk sortklassificering av odlade växter – prydnadsväxterna och deras Grupper, författad av Björn Aldén och Svengunnar Ryman från Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD).

Svensk sortklassificering av odlade växter – prydnadsväxterna och deras Grupper presenterar en lättillgänglig översikt av samtliga Grupp-namn (med motsvarande svenska namn, när sådant finns) som använts i SKUD för prydnadsväxter. Många av Gruppernas karaktärsbaserade likheter beskrivs i text och flera illustreras med fotografier.

Våren 2023 har även den andra delen i samarbetet med Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD) blivit klar. Svensk sortklassificering av odlade växter – nyttoväxterna och deras Grupper finns nu tillgänglig som tryckt bok i Moviums nätbokhandel. Den går också att ladda ner som pdf nedan.

Ladda ned del 1 (prydnadsväxter) som pdf

Ladda ned del 2 (nyttoväxter) som pdf

Här kan du köpa de tryckta böckerna i vår nätbokhandel

ANDERS RASMUSSON