Tankesmedjan
Movium

Nu är det enklare att samverka i forskningen!

Publicerad: onsdag 26 juni 2024

Tät och grön futuristisk stadsbild. Illustration.

För att stärka forskningsmiljöer, öka transparensen och göra det lättare att bedriva samverkansbaserad forskning har Movium gjort översyn över LTV-fakultetens Partnerskapsprojekt.

Nu kan SLU-anställda tillsammans med Movium Partners söka medel för kapacitetshöjande insatser såväl som för forskning och förstudier/pilotprojekt. Nästa deadline är 15 oktober: Läs mer om ansökningsprocessen och vad som gäller här!

Genom Movium Forum kan Movium Partners tillsammans med SLU-anställda söka medel för att genomföra aktiviteter. Denna utlysning öppnar januari 2025! Läs mer om detta här.

LINA BERGLUND-SNODGRASS