Tankesmedjan
Movium

Internationella gästföreläsningar för SLU-studenter

Publicerad: tisdag 25 april 2023

Kollage med Richard Roark, Bruno Doedens och bild av regnbäddar i gata som symboliserar konferensen Publika parker och grönare stadsrum. Foton.

Missa inte Richard Roark från OLIN, USA, och Bruno Doedens, land art från Nederländerna, som föreläser i aulan i Alnarp på onsdag 26/4 klockan 13–15.

Föreläsarna är i Sverige i samband med den stora konferensen Publika parker och stadsrum som SLU Tankesmedjan Movium arrangerar tillsammans med Malmö stad, Helsingborgs stad och Lunds kommun. Konferensen som samlar 230 deltagare på Slagthuset i Malmö på torsdag är branschens stora konferens och nätverksträff för alla som är arbetar med landskapsarkitektur och stadsutvecklingsfrågor. Årets tema är ”grönare stadsrum”.

FREDRIK JERGMO