Tankesmedjan
Movium

Fokus på integrering av grön infrastruktur

Publicerad: onsdag 19 juni 2024

Fredrik Karlsson i tågkupé. foto.
Foto: privat

SLU Tankesmedjan Movium tittar in hos Movium Partners för att ta reda på vad som är viktiga frågor just nu! Denna gång till Fredrik Karlsson som är gruppchef på Systra. De fokuserar just nu på att integrera grön infrastruktur i urbana miljöer. – Den största utmaningen är att hantera frågorna tidigt i uppdragen och projekten, och att förankra, implementera och samordna sig mellan olika teknikområden, säger Fredrik.

Hej Fredrik Karlsson, landskapsarkitekt och gruppchef, planering och utredning på Systra i Malmö!

Atkins blev i våras Systra, berätta vad betyder det för er verksamhet?
– Nu blir vi ett komplett team över samtliga teknikområden och att vi kan möta utvecklingen av våra framtida städer, vår framtida infrastruktur och våra beställare. Detta med en samlad kompetens inom våra gemensamma affärsområden.

Nämn en viktig fråga som är viktig för Systra just nu!
– Just nu fokuserar vi mycket på hållbar stadsutveckling och hur vi kan integrera grön infrastruktur i urbana miljöer. Klimatförändringar, befolkningstillväxt och ökad urbanisering ställer höga krav på hur vi planerar och designar våra städer. Genom att integrera grön infrastruktur kan vi skapa mer resilienta och hälsosamma miljöer som främjar både ekologisk mångfald och mänskligt välbefinnande.

Kan du ge något exempel?
– I planering och utveckling av infrastrukturen i Sverige, bland annat i planeringen för nya järnvägar. Det är stora omfattande uppdrag som löper under lång tid och påverkar våra städer och landskap i stor utsträckning. Övergripande handlar det om hur vi kan göra klimatåtgärder i olika skeden för att säkerställa att anläggningen blir framtidssäkrad och bidrar till en hållbar utveckling av staden såväl som det bredare landskapet.

Vad skulle du säga är den största utmaningen för att integrera grön infrastruktur i urbana miljöer?
– Den största utmaningen är att hantera frågorna tidigt i uppdragen och projekten. Att förankra, implementera och samordna sig mellan olika teknikområden och intressenter. Men det är också en utmaning att lyckas med gestaltningen där funktion, teknik och estetik bidrar till god helhet. Jag tycker att förståelsen för att detta är viktigt har ökat avsevärt under de sista åren – vilket är jätteroligt!

Berätta, hur ser ni på Systra på Movium Partnerskap?
– Vi ser Movium som en partner som kan stötta, vara rådgivare och vara med och utveckla lösningar på de frågeställningar som vi möter i vår profession såväl som i utvecklingen mot en hållbar stadsutveckling. Movium är ett samlande verktyg för alla i branschen som har samma frågeställningar, problematik och erfarenhet. Movium är den plattform där frågeställningarna samlas.

Berättat för Lina Berglund-Snodgrass