Tankesmedjan
Movium

Faktablad om urban viltförvaltning

Publicerad: tisdag 20 december 2022

Senast ändrad: onsdag 29 mars 2023

Faktabladets omslag. Mås med bo i takränna. Foto.

Movium Fakta nr 6, 2022, handlar om urban viltförvaltning.

I urbana, exploaterade miljöer är den mänskliga påverkan på olika arters livsmiljöer särskilt stark. Oavsett om vi bor i staden eller på landet omges vi dagligen av fåglar och däggdjur, det vill säga av vilt. Det innebär ett nära samspel mellan djur och människor.

Författare: Fredrik Widemo.

Alla nummer av Movium Fakta trycks och distribueras till våra partners och prenumeranter på Movium Fakta. Prenumeranter på Movium Fakta, kontakter och användare i Movium Partnerskap kan som vanligt ladda hem Movium Fakta nr 6, 2022 och alla andra faktablad som pdf.

Prenumerera på Movium Fakta.

Lösnummer av Movium Fakta kan köpas i vår nätbokhandel .

FREDRIK JERGMO