Tankesmedjan
Movium

Designtävling 2023 är avgjord!

Publicerad: fredag 26 maj 2023

Henrik Wangsten med modell av förslaget. Foto.
Foto: Anders Rasmusson

Pristagarna är nu klara i studentdesigntävlingen 2023. I samband med Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds SKKF Rikskonferensen 22-23, röstade deltagarna fram vinnarna i årets tävling.

Designtävlingen på Kyrkholmen i Skellefteå

SKKF:s årliga Rikskonferens arrangerades i ett fullständigt solindränkt Skellefteå 22–23 maj. På plats i Sara kulturhus, nästan helt byggt i lokalt granvirke, samlades cirka 500 deltagare för att ta del av ett späckat program av aktualiteter från begravningsverksamheten. Det var allt från naturvärden, nya begängelsemetoder, ormbunkar, sorgträd, bevarande av kulturhistoria, fossilfri begravningsverksamhet till beredskapsplaner och lite där till.

I sedvanlig ordning arrangeras en studentdesigntävling tillsammans med SLU Tankesmedjan Movium, Sveriges Stenindustriförbund, SKKF och den lokala värden för Rikskonferensen, i detta fall Skellefteå pastorat. Inbjudna till tävlingen är programstudenter från trädgårdsingenjör - design, lanskapsingenjör och landskapsarkitekt på både Alnarp och Ulltuna.

Jury bestående av representanter från alla arrangerande organisationer har inför Rikskonferensen valt ut tre finalister som deltagarna på Rikskonferensen får rösta på. Under konferensens första förmiddag visades filmer där de tävlande fick presentera sina bidrag. Bidragen visas sedan under ett dygn i konferenslokalen och deltagarna kunde under den perioden rösta på sitt favoritbidrag.

Med överväldigande majoritet kammade bidraget ”Så ock i älven” framtaget av Henrik Wangsten hem segern. Övriga två bidrag kom med målfoto på delad andraplats!

I anslutning till sista konferensdagen fick Henrik Wangsten mottaga applåder från en fullsatt konferensanläggning och tacka för vinsten via videolänk. Studenttävlingens presentation på rikskonferensen via inspelad video på dag 1 och via videolänk på dag 2 var ett lyckat koncept och det blev en succé mellan deltagarna på konferensen berättar Mattias Elofsson på SKKF.

Mattias Elofsson, Kyrkogårdskonsulent, SKKF

Vinnare – 1:a plats:

Så ock i älven
Henrik Wangsten, Landskapsarkitektprogrammet, år 4, Alnarp

2:a och 3:e plats:

Följetongen
Alexandra Schulze och Emelie Lenning, Landskapsarkitektprogrammet, år 4, Ultuna

Reflektion –  för både älven och människan
Harald Ris, Landskapsarkitektprogrammet, år 4, Alnarp

Juryns motivering

Tävlingens inbjudan

Fakta om tävlingen:

Tävlingen arrangerades av SLU Tankesmedjan Movium, Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF) och Sveriges Stenindustriförbundet, i samarbete med SLU. Tävlingen vände sig till studerande vid SLU:s program för landskapsarkitektur, landskapsingenjör samt trädgårdsingenjör-design. Juryn som fattade det slutgiltiga beslutet kring nominerade förslag bestod av Elisabeth Ahlström, STEN/Sveriges Stenindustriförbund, Fredrik Jergmo, SLU Tanke smedjan Movium, Ulrika Markgren, Skellefteå pastorat, Monica Sandberg, Landskapsgruppen AB, Mattias Elofsson, Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF), Jitka Svensson, Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.


Kontaktinformation:

Parvin Mazandarani