Tankesmedjan
Movium

Demokrati är en upplevelse

Publicerad: tisdag 23 maj 2023

Lena Jungmark. Foto.

Hur hänger demokrati ihop med lek? Den frågan, och flera andra, har Lena Jungmark och hennes projektmedarbetare ställt sig många gånger i det Formasfinansierade forskningsprojektet Lek för demokrati.

Vi har samtalat om huruvida lek och konstnärligt arbete springer ur samma källa och vi har grunnat på om arkitekter har rätt utbildning för att jobba med barn och med det språk som barn använder: leken. Vi har velat hitta en form och en metod som gör det möjligt att fånga barns lekfullhet och idéer – men även att tolka dem för att kunna passa i planeringsverkligheten.

Att lek är barns språk och därmed viktigt som uttrycksform är vi alla överens om. Men bara det att fånga barn i skolan, som man gärna gör i ett projekt som vårt, innebär att villkoren är satta – här är det inte barnens egen lek som gäller. I skolan bestämmer vuxna vad som är rätt och fel. När vi workshopledare kliver in med ett undersökande och nyfiket förhållningssätt har vi en chans att skruva upp det lekfulla hos eleverna.

Projektets ingång och drivkraft är ju att vi är nyfikna på vad eleverna kommer med, hur de tänker att ett nytt stadshus borde se ut och hur det upplevs och vad de önskar att de kan ta del av i sin närmiljö. Workshopledarna i projektet har haft tonvikt på kollektivt skapande, empati och fantasi. Det blev lekfulla dagar fulla med kraft i skolans annars ganska inrutade vardag.

I ett projekt där man vill undersöka hur barn tycker att demokratins viktigaste symbolbyggnad ska gestaltas väcks en annan viktig fråga: den om skolans demokratiuppdrag. För 15 år sedan intervjuade jag en klok person som arbetade med skolutveckling. Han menade att skolan sviker sitt demokratiuppdrag. Att demokrati handlar om att uppleva och få egna erfarenheter av demokratiska processer. I skolans verklighet innebär detta alltför tidsödande processer. Istället lär man ut fakta om vad demokrati är.

Att arbeta med demokrati tar tid, är knöligt och krävande. Demokrati innebär inte att få sin vilja igenom, utan att kompromissa och ibland att tvingas ge med sig. Ett projekt som Lek för demokrati öppnar en möjlighet att genomföra en demokratiprocess där varje elev kommer till tals och får rösta om vad som är viktigast, utöva sin demonstrationsrätt och träffa högsta politikern öga mot öga.

Handen på hjärtat, är det inte sådana ungar världen väntar på? Som tänker på framtiden, bryr sig om varandra, höjer sina röster och kräver förbättringar av de vuxna som sitter på makten och pengarna?

Ett av målen för Formasutlysningen inom gestaltad livsmiljö, som finansierar Lek för demokrati, är att olika yrkesgrupper samarbetar. Tillsammans blir vi bättre på att klara komplexa utmaningar. I min yrkesroll som landskapsarkitekt är jag kanske bra på att hantera många lager information och ur det dra slutsatser om vad som är möjligt. Jag är förmodligen också bra på att balansera naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning och att se till helheter istället för objekt.

Sämre är det nog ställt med att ta impulser på allvar och följa dem, lita till processer och se resultat som inte går att härleda till dokumenterade underlag. Där är en person med konstnärlig utbildning mycket bättre och säkrare. Jag skulle nog vilja påstå att lek ligger närmre det sistnämnda.

Lek för demokrati redovisar process och resultat genom en utställning på Form/Design Center i Malmö 8 juni–10 september 2023. Film, artefakter, analys, metod och tävlingsprogram för nya stadshuset i Ängelholm presenteras. Boka in ett besök om du är i södra Sverige!

LENA JUNGMARK