Tankesmedjan
Movium
27 apr
Slagthuset, Carlsgatan 12e, Malmö

Publika parker och stadsrum 2023

Publicerad: onsdag 29 mars 2023

Senast ändrad: tisdag 25 april 2023

Grönare stadsrum och stråk för människan, klimatet, biodiversiteten, hälsan och estetiken. Kom till Malmö och inspireras av svenska och internationella föreläsare. Mingla och nätverka med branschkolleger, utställare och representanter från SLU Tankesmedjan Movium, värdstaden Malmö och våra samarbetskommuner Helsingborg och Lund. Dagen innan ses vi som vanligt för guidade turer och konferensmiddag med utdelning av stipendiet till Ulla Molins minne. Vi ser fram emot att träffas och inspireras av föreläsningar, möten och upplevelser i Malmö. Välkommen till Publika parker och [grönare] stadsrum 2023!

ANMÄL HÄR

ONSDAGEN 26 APRIL
Guidad tur i buss och till fots med Malmö stad. Konferensmiddag på vackra Katrinetorp Landeri med vandring i Engelska parken och Millennieskogen. Innan middagen, utdelning av stipendium till Ulla Molins minne. Kom och möt arrangörer, föreläsare och kolleger i branschen!

17:00 Guidning i Lindängelund och Millennieskogen. Buss avgår från centrala Malmö.
18:30 Utdelning av stipendium till Ulla Molins minne. Stipendiet delas ut av Swedish Gardens, SLU Tankesmedjan Movium och Höganäs kommun.
19:00 Konferensmiddag på Katrinetorp Landeri (separat anmälan).

TORSDAGEN 27 APRIL
Konferens på Slagthuset i centrala Malmö. Heldag med föreläsningar, paneler, utställare och nätverkande. 

08:30 Registrering och en kopp kaffe

09:00–12:00 Förmiddagprogram med fika och besök hos utställare

Andreas Schönström, kommunalråd och ordf. Tekniska nämnden i Malmö och Agneta Sallhed Canneroth, chef för stadsmiljöenheten i Malmö, som är dagens moderator, hälsar oss välkomna till konferensen. Tillsammans med Lars Johansson, strategisk verksamhetsledare för SLU Tan- kesmedjan Movium introducerar hon oss till temat ”Grönare stadsrum”. Elin Karlsson och Emmi Sundén landskapsarkitekter om sommargator och sommartorg och Patrick Bellan trädexpert, om gröna sköna Malmö, Malmö stad. Bruno Doedens, landartist, Nederländerna, presenterar hur mobil grönska förvandlar städer i projektet BOSK.

Presentationer under förmiddagen
Andreas Kipar, vd på LAND i Tyskland visar varför grönare landskapsarkitektur är bättre land- skapsarkitektur. Introduktion av Christian Grüssen, EGHN. Fredrik Widemo, SLU, om hur vi måste samsas med djuren i urbana miljöer. Simon Poulsen, ADEPT, Danmark, om uppdraget att göra skapa gröna livsmiljöer med exempel från Danmark och Tyskland.

12:00–13:00 Lunch

13:00–16:30 Eftermiddagprogram med fika och besök hos utställare

Presentationer under eftermiddagen
Richard Roark, OLIN, USA, om utmaningen att återskapa floden LA River. Tom Wierts från Nederländska OKRA med inspirerande projekt som Catharijnesingel. Cecil Koninjendijk, Nature Based Solutions Institute, Nederländerna, om 3-30-300 i praktiken. Cord Siegel, prisad för grön arkitektur, Sverige. Salvador Rueda, om Barcelonas Superblocks som öppnar upp stadens trafikmiljöer för fler användningsområden såsom att gå, cykla men även sociala aktiviteter.

Reflexioner
Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare i Helsingborg reflekterar över dagen tillsammans med Agneta Sallhed Canneroth, chef för stadsmiljöenheten i Malmö, Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare i Lund och Caroline Dahl, SLU Tankesmedjan Movium. Agneta Persson, Malmö stad modererar dagens avslutande reflexioner.

Observera att konferensen är på svenska men att internationella talare presenterar på engelska.

Detaljerat konferensprogram

Deltagaravgift:

  • 3400 kr (exkl. moms), för konferensen 27 april, vid anmälan senast 28 februari (early bird). Därefter 3900 kr (exkl. moms).
  •  Anmälan och avgift för onsdag 26 april med middag på Katrinetorp Landeri, 750 kr (exkl. moms).
  • Studentpris 500 kr. inkl moms för konferensen 27 april.

OBS! Vid avanmälan till konferensen efter sista anmälningsdag 17 april debiteras halva avgiften. Vid avanmälan 24 april och senare debiteras hela avgiften.

VÄLKOMMEN!

Fredrik Jergmo

Fredrik Jergmo

Email: fredrik.jergmo@slu.se

Anmälan och mer information