Tankesmedjan
Movium
8 maj
Webbinarium

Placemaking for Children and Young People

Publicerad: torsdag 13 april 2023

Senast ändrad: fredag 12 maj 2023

Enorm kojborg i naturområde. Foto.
Foto: Lena Jungmark

Barn och unga vill och kan påverka stadsmiljön till det bättre om de får chansen. Ta del av erfarenheter från dem som lyckats skapa platser för och med barn och unga!

Välkommen att ta del av tre föreläsningar om det högaktuella ämnet barns och ungas platsskapande i staden. I USA har organisationen Growing Up Boulder under tretton år framgångsrikt arbetat med planering tillsammans med unga och i Malmö har Växtvärket gjort det möjligt för barn och unga att visa hur de vill ha sin stadsmiljö. Webbinariet avslutas med presentation av ett pågående forskningsprojekt där unga i utsatta områden ger sina perspektiv på hållbar stadsutveckling.

Program:
Första timmen är på engelska, andra på svenska.

15.00–15.55 Participatory planning with and for young people. 
Mara Minzer (US), VD på non-profit organisationen Growing Up Boulder, håller föredrag om organisationens 13-åriga arbete där vi får ta del av metoder och arbetssätt som omvandlat de ungas rekommendationer till nya policies i stadsplaneringen. 

Paus

16.00–16.30 Medskapande byggprocesser som ett sätt att skapa platser med barn och unga. 
Nicolas Keller, hållbarhetspedagog, och Ellinor Portinsson, arkitekturpedagog, berättar om metoder, potential och utmaningar i arbetet med föreningen Växtvärket som sedan nio år arbetat med bygglek i ett av Malmös ytterområden som ett sätt att skapa bättre sociala uppväxtvillkor.

16.30–17.00 Hållbar stadsutveckling – enligt unga i utsatta områden
Frederik Aagaard Hagemann, humanekolog och doktorand på SLU, berättar om sitt pågående forskningsarbete där unga i utsatta miljöer ger sitt kritiska perspektiv och alternativa idéer för hållbar stadsutveckling.

Avslutning

Moderator: Lena Jungmark, nationell koordinator barns och ungas utemiljö, SLU Tankesmedjan Movium

Webbinariet är gratis men kräver anmälan.

Vi direktsänder från Alnarp. Några dagar innan webbinariet skickar vi ut länk till dem som anmält sig. Webbinariet kommer att ligga kvar på vår youtube-kanal under maj månad.

LENA JUNGMARK

Anmälan