Tankesmedjan
Movium
13 mars
Sal K, Undervisningshuset i Ultuna, Uppsala

Öppet seminarium om barns uppväxtmiljö

Publicerad: onsdag 6 mars 2024

Gatumiljö. Foto.
Foto: Harald Klein

Jobbar du med frågor som rör barn och ungas utemiljö? Välkomna till ett öppet seminarium på temat Uppväxtvillkor i en urbaniserad värld: Att skapa utemiljöer med kvalitet för barn och unga i den täta staden. Vad kan vi lära oss av barns uppväxtmiljöer i Sverige och internationellt?

När: 13 mars 2024 kl 13-16
Var: Sal K, Undervisningshuset i Ultuna, Uppsala

Program

13:00 Vertikala barndomar. Danielle Ekman Lardu och Tanja Joelsson, forskare på Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, presenterar en forskningsstudie om familjers lägenhetsboende och barns lek och mobilitet i tre bostadsområden med olika grad av förtätning i Uppsala (Kungsängen, Östra Salabacke och Gottsunda). Med utgångspunkt i hur föräldrar, barn och unga upplever sitt boende, bostadsområde och staden, diskuterar de frågor om täthet och förtätning, föreställningar om den tillgängliga och den hållbara staden, och hur familjens behov möts i stadsplanering och stadsutformning. 

14:00 Hur utomhusbaserad verksamhet i skola och förskola påverkar elevernas lärande och livsval längre fram i livet. Petter Åkerblom, lektor på institutionen för stad och land, SLU, och journalist och chefredaktör Titti Olsson, SLU Tankesmedjan Movium, presenterar en pågående studie bland idag unga vuxna om deras tid som 4–7-åringar på Coombes School, England, runt sekelskiftet (med dåvarande rektor Susan Humphries som verksamhetsledare, sedermera hedersdoktor vid SLU). Skolan var på sin tid världsberömd för sin utomhuspedagogik och fantasieggande skolgård. Se https://www.youtube.com/watch?v=8UxDTNNPbrE med exempel på hur dessa unga vuxna resonerar vad rymliga, grönskande utemiljöer betyder för barns allsidiga utveckling och livsval längre fram i livet.

15:00     Diskussion – vad kännetecknar barnvänlig stadsplanering idag och i framtiden?

16:00     Avslutning

Seminariet arrangeras inom ramen för kursen Stadsrum för barn och unga och vänder sig därutöver även till lärare, forskare och andra intresserade på och utanför SLU. Ingen förhandsanmälan. Välkomna!

Kontaktperson: Petter Åkerblom

Institutionen för stad och land, SLU

Email: petter.akerblom@slu.se