Tankesmedjan
Movium

Projekt och aktiviteter

Publicerad: torsdag 16 mars 2023

Senast ändrad: måndag 4 december 2023

Bransch och universitet ges möjligheter för samarbete, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte genom aktiviteter och samfinansierade forskningsprojekt.

Projekt

Våra samfinansierade forskningsprojekt har som mål att utveckla kunskap som är relevant för både universitet och bransch. Movium Partnerskap bekostar maximalt 50 procent av beviljade samfinansierade forskningsprojekt, resterande står en eller flera partners för. Ansökan görs av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner.

Ansökan projekt

Ansökningar till samfinansierade forskningsprojekt sker via Moviums hemsida. Nästa ansökningstillfälle är 15 oktober. Moviums verksamhetsledare och LTV-fakultetens dekan fattar beslut inom 4 veckor tillsammans med Movium Partnerskaps beredningsgrupp bestående av representanter för Movium, universitetet och branschen.

Aktiviteter

Våra aktiviteter har som mål att bidra med kunskap av stort värde för så många av våra partners som möjligt. Det kan handla om kunskapssammanställningar, seminarier, workshoppar eller konferenser. Ansökan görs av en forskare anställd vid SLU:s LTV-fakultet och/eller en partner. Det går att söka finansiering för en aktivitet upp till 50 000 kronor.

Ansökan aktiviteter

Ansökningar sker via Moviums hemsida löpande under året. Moviums verksamhetsledare och LTV-fakultetens dekan fattar beslut inom 4 veckor. 
 
Ansök här

Krav och kriterier

Samverkansområden

Pågående projekt

Avslutade projekt