Tankesmedjan
Movium

Faktablad om Lekotoper – platser där både barn och natur trivs

Publicerad: måndag 27 juni 2022

Senast ändrad: onsdag 3 maj 2023

Faktabladets omslag, barn klättrar i ett träd. Foto.

Movium Fakta nr 3, 2022, handlar om barns behov av naturkontakt i kombination med en hållbar livsmiljö med hög biologisk mångfald.

Finns även på engelska för att nå en större internationell målgrupp – se nedan.
For English version, please see below.

Går det att kombinera barns behov av naturkontakt med behovet hos olika arter i djur- och växtriket så att resultatet både blir en hållbar lekplats och en hållbar livsmiljö med hög biologisk mångfald?

Författare: Fredrika Mårtensson, Anna Litsmark, Björn Wiström och Marcus Hedblom.

Alla nummer av Movium Fakta trycks och distribueras till våra partners och prenumeranter på Movium Fakta. Prenumeranter på Movium Fakta, kontakter och användare i Movium Partnerskap kan som vanligt ladda hem Movium Fakta nr 3, 2022 och alla andra faktablad som pdf.

Prenumerera på Movium Fakta.

Lösnummer av Movium Fakta kan köpas i vår nätbokhandel .

Play biotopes – where both children and nature thrive

Is it possible to combine children's need for contact with nature with the needs of different species in the animal and plant kingdom so that the result is both a sustainable playground and a sustainable living environment with high biodiversity?

Authors: Fredrika Mårtensson, Anna Litsmark, Björn Wiström och Marcus Hedblom.

Download the fact sheet here

FREDRIK JERGMO