Tankesmedjan
Movium

Faktablad: Främja biologisk mångfald i städer och tätorter

Publicerad: fredag 23 februari 2024

Faktabladets omslag, humla på åkervädd, Fredriksdal. Foto: Anna Persson.

I detta nummer av faktabladet kommer vi att utforska hur urbana miljöer kan gynna biologisk mångfald och skapa goda livsmiljöer för vissa arter och människor.

Trots att urbaniseringen är negativ för biologisk mångfald lyfts urbana miljöer ofta fram som
en möjlig tillflyktsort för arter. Dessutom har kunskapen om hur biologisk mångfald bidrar till
goda livsmiljöer för människor blivit allt tydligare.

Författare: Anna Sofie Persson, Johan Kjellberg Jensen, Caroline Isaksson, Maria von Post

Alla nummer av Movium Fakta trycks och distribueras till våra partners och prenumeranter på Movium Fakta. Prenumeranter på Movium Fakta, kontakter och användare i Movium Partnerskap kan som vanligt ladda hem Movium Fakta nr 1, 2024, och alla andra faktablad som pdf.

Prenumerera på Movium Fakta.

Lösnummer av Movium Fakta kan köpas i vår nätbokhandel .

FREDRIK JERGMO