MOVIUM TRÄDGUIDE

Movium Trädguide gav parkbesökare möjligheten att upptäcka träden interaktivt genom 88 ljudslingor för vanliga och ovanliga trädarter. Ljudslingorna hittar man idag i växtdatabasen Movium Plantarum.